Białaczki

Dodano : 9.5.2011

Białaczki są to choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, których cechą charakterystyczną jest klonalny, niepohamowany rozrost określonego rodzaju krwinek szeregu mieloidalnego. Komórki białaczkowe wykazują zaburzenia procesów podziału, różnicowania i dojrzewania. Proliferacja i kumulacja komórek białaczkowych zachodzi w obrębie układu krwiotwórczego, w narządach krwiotwórczych okresu życia płodowego (wątroba i śledziona). Dochodzi także do naciekania innych narządów i upośledzania ich funkcji (np. nerek, OUN, serca, skóry, węzłów chłonnych, układu rozrodczego).

Ogólny podział białaczek

1.      Ze względu na przynależność układową  i stopień zróżnicowania komórek białaczkowych wyróżniamy:

-          białaczki pochodzenia szpikowego ( mielopatie),

-          białaczki wywodzące się z układu limfatycznego (limforetikulopatie).

2.      Ze względu na intensywność zmian w układzie krwiotwórczym, stopień nasilenia i dynamikę objawów klinicznych wyróżniamy:

-          białaczki ostre,

-          białaczki przewlekłe.

 

Epidemiologia

W Polsce roczna zachorowalność na białaczki wynosi: u mężczyzn 6,8 a u kobiet 4,2 na 100.000 mieszkańców. Najczęstszą postacią białaczki występującą u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna (ponad 85%), u osób dorosłych najczęściej występuje przewlekła białaczka limfatyczna i przewlekła białaczka szpikowa. Pomiędzy 35 a 70 rokiem życia obserwuje się wzrost zachorowalności na ostrą białaczkę szpikową.  

 

Etiopatogeneza białaczek

Patomechanizm powstawania białaczek jest bardzo złożony i mimo ogromnego postępu wiedzy na ten temat nadal pozostaje nie do końca wyjaśniony. W świetle aktualnej wiedzy za najważniejsze czynniki inicjujące i/lub predysponujące  uznaje się:

  1. zaburzenia cytogenetyczne,
  2.  wirusy onkogenne indukujące nowotwory układu krwiotwórczego,
  3. działanie tzw. kofaktorów środowiskowych (czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne),
  4. zachwianie równowagi homeostatycznej organizmu wynikające z obniżonej sprawności układu immunologicznego.

 

W większości białaczek wykazano obecność nieprzypadkowych, swoistych zmian w chromosomach. Stwierdzono ponadto w wielu przypadkach zależność pomiędzy rodzajem aberacji chromosomalnych występujących w białaczce, a czasem przeżycia chorych. Zmiany w budowie chromosomów powstające np. w wyniku translokacji lub delecji fragmentu chromosomu mogą prowadzić do aktywacji tzw. protoonkogenów. W warunkach prawidłowych protoonkogeny odpowiedzialne są za wytwarzanie białek kierujących procesami wzrostu i różnicowania komórek. Podstawą transformacji białaczkowej jest patologiczna aktywacja protonkogenu, która  prowadzi do wytwarzania zbyt dużej ilości białka. Ponadto białko to może być zmienione jakościowo lub powstawać w innej niż normalnie  fazie cyklu komórkowego. Ponad 30 opisanych protoonkogenów zawartych w ludzkim genomie wykazuje homologię z onkogenami zawartymi w genomach wirusów wywołujących nowotwory u różnych zwierząt. Za podłożem genetycznym białaczek przemawiają również dane epidemiologiczne wskazujące na prawie 20-krotnie większą zachorowalność na białaczki u osób z takimi, uwarunkowanymi genetycznie, chorobami jak: zespół Downa, zespół Klinefeltera, niedokrwistość Fanconiego.

Wirusowe pochodzenie białaczek wykazano pierwotnie u zwierząt (wirusy indukujące przewlekłą białaczkę limfatyczną u ptaków, wirus ostrej białaczki limfatycznej u myszy, kotów). W latach osiemdziesiątych XX wieku udowodniono udział retrowirusa  HTLV w indukcji przewlekłej białaczki limfatycznej u człowieka, wykazano również udział wirusa Epstain-Barr w patogenezie chłoniaka Burkitta oraz innych białaczek, szczególnie typu ostrego.

         Za najważniejsze kofaktory środowiskowe zaangażowane w rozwój białaczek uznaje się promieniowanie jonizujące oraz  środki chemiczne (benzen, środki ochrony roślin, środki alkilujące, leki immunosupresyjne)

Najlepszy przepis na pizzę w internecie! Sprawdz sprawdzony przez wielu czytelników przepis na pizzę tutaj! Najlepszy przepis na pizzę na doskonałym cieście! Przepis na pizzę. Najlepsza pizza domowa na grubym cieście.

Rycal Investment Group offers sustainable investments in American properties, especially in the Midwest of US.
The company offers full service investment solutions, renovations and lettings and complete investment process.

Monitoring Bydgoszcz - Nadrzędnym celem działalności firmy AL-KAM jest świadczenie usług w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, montażu i serwisowaniu systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych systemów z oferty firmy. Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu odpowiadały na potrzeby naszych klientów, firma AL-KAM realizuje swoja politykę jakości.

Wszystko co interesuje kobiet w jedym miejscu, seriale, miłośc, film, książka!

XZamknij to okno

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.